Mitkä Raamatun vapaudesta koskevat jakeet ovat inspiroivimpia? 100+ jaetta luettavaksi

FAKTAT JA ELÄMÄNHAKU

Raamattu on täynnä useita Jumalan lupauksia ja kokemuksia, joita ihmiset ovat käyneet läpi. Kaiken kaikkiaan ne kuitenkin viittaavat Jumalan kykyyn pelastaa. Muiden joukossa on useita vapaudesta kertovia Raamatun jakeita, joita saatat haluta vaatia tai inspiroida itseäsi. Raamatun jakeita vapaudesta
Kuva: unsplash.com (tekijän muokkaama)
Lähde: UGC

Joskus sanat eivät riitä selittämään, mitä tunnemme vapauden lahjasta. Tätä tarkoitusta varten olemme valinneet käsin parhaat Raamatun jakeita vapaudesta, jotka ovat tärkeitä elämäsi kaikilla osa-alueilla.Raamatun jakeita valinnanvapaudesta

Vapaus valita on yksi niistä asioista, joita kaikki vaativat, ja mielenkiintoista kyllä, Raamattu ei pakota ketään mihinkään. On tilaa päättää, mitä haluat, kunhan olet valmis kantamaan toimintasi seuraukset. Tässä on joitain mielenkiintoisia valinnanvapautta koskevia jakeita, joita kannattaa harkita.

 • Pysykää siis lujina siinä vapaudessa, jolla Kristus on meidät vapauttanut, älkääkä taas kietoutuko orjuuden ikeeseen. - Galatalaisille 5:1
 • Ja jos teistä tuntuu pahalta palvella Herraa, valitkaa itsellenne tänä päivänä, ketä palvelette, joko jumalia, joita teidän isänne palvelivat, jotka olivat virran toisella puolella, vai amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. . Mutta minä ja minun huoneeni palvelemme Herraa. - Joosua 24:15
 • Sillä te, veljet, olette kutsuttu vapauteen; Älä vain käytä vapautta lihallisuutena, vaan sen kautta rakkaus palvella toisiaan. - Galatalaiskirje 5:13
 • Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaiksi. - Johannes 8:32
 • Nyt Herra on Henki; ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus. - 2. Korinttolaisille 3:17
 • Sentähden, jos Poika tekee teidät vapaiksi, te tulette totisesti vapaiksi. - Johannes 8:36
 • Sillä tämä on Jumalan tahto, että tekemällä hyvää hiljentäisitte tyhmien ihmisten tietämättömyyden - vapaina, mutta eivät kuitenkaan käytä vapautta pahuuden peitteenä, vaan Jumalan palvelijoina. - 1. Pietari 2:15-16
 • Kaikki asiat ovat minulle laillisia, mutta kaikki asiat eivät ole hyödyllisiä. Kaikki on minulle luvallista, mutta en joudu minkään orjuuteen. - 1 Korinttolaisille 6:12
 • Jotta Aabrahamin siunaus tulisi Kristuksessa Jeesuksessa pakanoille, jotta me uskon kautta saisimme Hengen lupauksen. - Galatalaiskirje 3:14
 • Katso, minä olen asettanut eteesi tänään elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. – Mooseksen kirja 30:15
 • Lupaa heille vapautta, kun he itse ovat korruption orjia; sillä mitä ihminen voitetaan, sillä hän orjuutetaan. - 2. Piet. 2:19
 • Teitä ei ole kohdannut mikään kiusaus, paitsi mikä on yleistä ihmiselle; mutta Jumala on uskollinen, joka ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan kiusauksen mukana hän myös valmistaa pakotien, jotta voitte kestää sen. - 1. Korinttolaisille 10:13
 • Kaikki asiat ovat minulle luvallisia, mutta kaikki ei auta. Kaikki on minulle luvallista, mutta en joudu kenenkään valtaan. - 1 Korinttilaisille 6:12
 • Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. - Johannes 3:16
 • Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. - Roomalaisille 6:23

Lue myös

100 inspiroivaa Raamatun jaetta totuudesta, jotka inspiroivat rehellisyyttä ja nuhteettomuutta Raamatun jakeita vapaudesta
Kuva: unsplash.com (tekijän muokkaama)
Lähde: UGC
 • Joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikista laittomista teoista ja puhdistaakseen itselleen kansan omaisuudekseen, joka on innokas hyviin tekoihin. - Titus 2:14
 • Sillä vaikka olen vapaa kaikista, olen tehnyt itsestäni kaikkien palvelijan voittaakseni heitä lisää. - 1. Korinttolaisille 9:19
 • Sillä jos joku on sanan kuulija eikä tekijä, niin hän on kuin ihminen, joka katselee peilistä luonnollisia kasvojaan. - Jaakob 1:23
 • Ja Henki ja morsian sanovat: 'Tule!' Ja se, joka kuulee, sanokoon: 'Tule!' Ja se, joka janoaa, tulkoon. Joka tahtoo, ottakoon elämän vettä ilmaiseksi. - Ilmestyskirja 22:17
 • Minä sanon siis: Vaeltakaa Hengessä, niin ette täytä lihan himoa. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan ​​ja Henki lihaa vastaan; ja nämä ovat keskenään ristiriidassa, jotta et tee sitä, mitä haluat. - Galatalaiskirje 5:16-17
 • Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja että heillä olisi sitä yltäkylläisemmin. - Johannes 10:10

Lue myös

Rohkaisevia lyhyitä Raamatun jakeita uskosta ja voimasta

Raamatun jakeita taloudellisesta vapaudesta

Tiedätkö, että Jumala on kiinnostunut taloudellisesta vapaudesta yhtä paljon kuin sinä? Tässä on joitain Raamatun jakeita sen todistamiseksi. • Rakkaani, rukoilen, että menestyisit kaikessa ja olisit sisällä terveys , aivan kuten sielusi kukoistaa. - 3. Joh. 1:2
 • Ja Jumala voi antaa sinulle runsauden kaiken armon, jotta sinulla olisi aina kaikki riittävä kaikessa, ja sinulla olisi yltäkylläisyys jokaiseen hyvään työhön. - 2. Korinttolaisille 9:8
 • HERRA avaa sinulle hyvän aarteensa, taivaat, antaakseen sateen maallesi ajallansa ja siunatakseen kaikkea kätesi työtä. Lainat monille kansoille, mutta et ota lainaa. – Mooseksen kirja 28:12
 • Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että vaikka hän oli rikas, hän tuli kuitenkin teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. - 2. Korinttolaisille 8:9
 • Mitä tahansa kätesi löytää tehtäväksi, tee se voimallasi; sillä haudassa, johon olet menossa, ei ole työtä eikä välinettä, ei tietoa eikä viisautta. - Saarnaaja 9:10
 • Ja älkäämme väsykö tehdessämme hyvää, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. - Galatalaiskirje 6:9
 • HERRAN siunaus tekee rikkaaksi, eikä hän lisää siihen murhetta. - Sananlaskut 10:22
 • Jos nyt ahkerasti tottelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja noudatat tarkasti kaikkia hänen käskyjään, jotka minä annan sinulle tänään, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammalle maan kaikkien kansojen yläpuolelle. - Mooseksen kirja 28:1
 • Joka työllä kokoaa, se lisääntyy. - Sananlaskut 13:11
 • Jolla on löysä käsi, se köyhtyy, mutta ahkeran käsi rikastaa. - Sananlaskut 10:4

Lue myös

Hääpäivärukoukset ja -toiveet, jotka sulattavat rakastajasi sydämen

 Raamatun jakeita vapaudesta
Kuva: unsplash.com (tekijän muokkaama)
Lähde: UGC
 • Joka rakastaa nautintoa, on köyhä mies; Se, joka rakastaa viiniä ja öljyä, ei ole rikas. - Sananlaskut 21:17
 • Joka kesällä kokoontuu, on viisas poika; Se, joka nukkuu elonkorjuun aikana, on poika, joka aiheuttaa häpeää. - Sananlaskut 10:5
 • Minun kansani tuhotaan tiedon puutteen vuoksi. Koska olet hylännyt tiedon. - Hoosea 4:6
 • Herra tekee köyhiksi ja rikkaaksi; Hän laskee ja nostaa. - 1 Samuel 2:7
 • Ja minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne rikkautensa mukaan kirkkaudessa Kristuksen Jeesuksen kautta. -Filippiläisille 4:19
 • Nyt hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja leipää ravinnoksi, toimittakoon ja lisääköön kylvämäsi siemenen ja kasvattakoon vanhurskautesi hedelmiä. - 2. Korinttolaisille 9:10

Raamatun jakeita vapaudesta Kristuksessa

Vapautesi merkitsee Jumalalle niin paljon, että Hän joutui luopumaan ainoasta poikastaan, Jeesuksesta, jotta sinä olisit vapaa. Jos paholainen yrittää pelotella sinua, alla on joitain Kristuksen Raamatun parhaista vapaudesta, joita voit käyttää paholaisen sulkemiseen.Lue myös

Miten sinun tulee pukeutua, kun menet kirkkoon ylistämään Jumalaa? • Pysykää siis lujina siinä vapaudessa, jolla Kristus on meidät vapauttanut, älkääkä taas kietoutuko orjuuden ikeeseen. - Galatalaiskirje 5:1
 • Sillä se, joka on kuollut, on vapautettu synnistä. - Roomalaisille 6:7
 • Sillä synti ei hallitse sinua, sillä et ole lain, vaan armon alainen. - Roomalaisille 6:14
 • Toimikaa vapaina miehinä, älkääkä käyttäkö vapauttanne pahan suojana, vaan käyttäkää sitä Jumalan orjina. - 1. Piet. 2:16
 • Meillä on hänen kauttaan rohkeutta ja vapaa pääsy kuninkaina Isän eteen, koska luotamme täydellisesti Kristuksen uskollisuuteen. - Efesolaiskirje 3:12
 • Ja synnistä vapautettuina teistä tuli vanhurskauden orjia. - Roomalaisille 6:18
 • Hänen kauttaan jokainen, joka uskoo, vapautetaan kaikesta synnistä, jota et voi saada Mooseksen lain nojalla. - Apostolien teot 13:39
 • 'Jos ostat heprealaisen orjan, hän palvelee kuusi vuotta, mutta seitsemäntenä hän lähtee vapaana ilman palkkaa.' - 2 Moos 21:2
 • Mutta nyt, kun olet vapautettu synnistä ja sinusta on tullut Jumalan orjia, keräämäsi hyödyt johtavat pyhyyteen, ja tuloksena on iankaikkinen elämä. - Roomalaisille 6:22
 • Mutta nyt hän on sovittanut teidät Kristuksen fyysisen ruumiin kautta kuoleman kautta esitelläkseen teidät pyhänä hänen silmissään, viattomana ja vapaana syytteistä. - Kolossalaiskirje 1:22
 • Että itse luomakunta vapautetaan rappeutumisen orjuudesta ja tuodaan Jumalan lasten vapauteen ja kunniaan. - Roomalaisille 8:21
 • Sillä te ette saaneet orjuuden henkeä taas pelätäksenne, vaan te saitte adoption Hengen, jonka kautta me huudamme: 'Abba, Isä.' - Roomalaisille 8:15
 • Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille kaiken, mikä liittyy elämään ja jumalisuuteen, Hänen todellisen tuntemuksensa kautta, joka on kutsunut meidät omalla kunniallaan ja erinomaisuudellaan. Sillä näiden kautta Hän on antanut meille kallisarvoiset ja suuret lupauksensa, jotta te niiden kautta pääsisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta, kun olette paenneet turmelusta, joka maailmassa himon vuoksi on. - 2. Piet. 1:3-4
 • Ei siis nyt ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan. - Roomalaisille 8:1
 • Sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista. - Roomalaisille 8:2

Lue myös

Voimakkaita ylistys- ja palvontajakeita (kuvilla) Raamatun jakeita vapaudesta
Kuva: unsplash.com (tekijän muokkaama)
Lähde: UGC
 • Mitä sitten? Tehdäänkö syntiä, koska emme ole lain vaan armon alaisia? Ainakaan! - Roomalaisille 6:15
 • Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. - Galatalaiskirje 5:6
 • Mutta se, joka katsoo täydelliseen vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole unohtava kuulija, vaan työn tekijä, se on siunattu teoissaan. - Jaakob 1:25
 • Joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien ihmisten edestä. Tämä on nyt todistettu oikeaan aikaan. - 1. Timoteukselle 2:6
 • jossa meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen. - Kolossalaiskirje 1:14
 • Koska hän pitää kiinni Minusta rakkaus , minä pelastan hänet; Minä suojelen häntä, koska hän tietää minun nimeni. Kun hän huutaa Minua, minä vastaan ​​hänelle; Olen hänen kanssaan vaikeuksissa; Minä pelastan hänet ja kunnioitan häntä. - Psalmi 91:14-15

Lue myös

Mitä on usko Raamatun mukaan?Raamatun jakeita uskonnonvapaudesta

Kristinuskoa ei koskaan pakoteta ketään; voit valita, mitä uskontoa harjoitat milloin tahansa valitsemasi ajankohtana. Älä siis koskaan anna kenenkään pelotella sinua siksi, että uskot Jumalaan. Katso nämä inspiroivat jakeet vapaudesta Raamatussa.

 • Ei ole juutalaista eikä pakanaa, ei orjaa eikä vapaata, eikä ole miestä eikä naista, sillä te kaikki olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. - Galatalaiskirje 3:28
 • Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta; ja se ei ole teistä, se on Jumalan lahja; ei teoista, ettei kukaan kerskaisi. - Efesolaiskirje 2:8-9
 • Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. - Johannes 1:12
 • Mutta Pietari ja apostolit vastasivat ja sanoivat: Meidän tulee totella Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. - Apostolien teot 5:29
 • Älkää antako olla eriarvoisessa ikeessä ei-uskovien kanssa; sillä mitä yhteyttä on vanhurskaudella ja vääryydellä? tai mikä yhteys valolla on pimeyden kanssa? - 2. Korinttolaisille 6:14
 • Mutta kutsutuille, sekä juutalaisille että kreikkalaisille, Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. - 1. Korinttilaisille 1:24
 • Sillä minä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin ja myös kreikkalaiselle. - Roomalaisille 1:16
 • Henki tekee eläväksi; liha ei hyödytä mitään. Sanat, jotka minä puhun sinulle, ovat henkeä, ja ne ovat elämää. - Johannes 6:63
 • Minä sanon teille, että samoin taivaassa on enemmän iloa yhdestä syntisestä, joka katuu, kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä vanhurskasta, jotka eivät parannusta tarvitse. - Luukas 15:7
 • Mutta me annamme itsemme jatkuvasti rukoukselle ja sanan palvelukselle. - Apostolien teot 6:4
 • Sillä te, veljet, olette kutsuttu vapauteen; Älä vain käytä vapautta lihallisuutena, vaan sen kautta rakkaus palvella toisiaan. - Galatalaiskirje 5:13
 • Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta tullessaan kiroukseksi meidän edestämme (sillä kirjoitettu on: 'Kirottu olkoon jokainen, joka roikkuu puussa') - Galatalaiskirje 3:13
 • Mutta varo, ettei tämä vapautesi joutuisi jotenkin kompastuskiveksi niille, jotka ovat heikkoja. - 1. Korinttilaisille 8:9

Lue myös

Herran siunaus - saarna, merkitys ja säe

 Raamatun jakeita vapaudesta
Kuva: unsplash.com (tekijän muokkaama)
Lähde: UGC
 • Sillä se, joka on kutsuttu Herraan orjana, on Herran vapaa. Samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. - 1. Korinttilaisille 7:22
 • Yksi ihminen arvostaa yhtä päivää toista korkeammalle; toinen arvostaa jokaista päivää samalla tavalla. Olkoon jokainen täysin vakuuttunut omassa mielessään. - Roomalaisille 14:5
 • Kutsuttiinko sinua orjana? Älä välitä siitä; mutta jos pystyt myös vapautumaan, tee se mieluummin. - 1. Korinttolaisille 7:21
 • Mutta nyt, kun olette vapautettu synnistä ja tulleet Jumalan orjiksi, teillä on hedelmänne pyhyyteen ja lopuksi iankaikkinen elämä. - Roomalaisille 6:22

Parhaat raamatunkohdat vapaudesta

Etsitkö joitain motivoivimpia pyhien kirjoitusten jakeita vapaudesta? Tsekkaa nämä!

 • Ja minä vaellan vapaudessa, sillä minä etsin sinun käskyjäsi. - Psalmit 119:45
 • Minä huusin avuksi HERRAA hädässä; HERRA vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan. - Psalmit 118:5
 • Herran JUMALAN Henki on päälläni, koska HERRA on voidellut minut julistamaan ilosanomaa köyhille; Hän on lähettänyt minut parantamaan särkyneitä, julistamaan vapautusta vangeille ja vankilan avaamista niille, jotka on sidottu. - Jesaja 61:1
 • HERRA antaa vangeille vapauden. - Psalmit 146:7
 • Vapaina, mutta eivät kuitenkaan käytä vapautta pahuuden peitteenä vaan Jumalan palvelijoina. - Pietari 2:16
 • Ja sinun tulee pyhittää viideskymmenes vuosi ja julistaa vapaus koko maassa kaikille sen asukkaille. Se on teille riemuvuosi, ja jokainen teistä palaa omaisuuteensa, ja jokainen teistä palaa perheensä luo. - Mooseksen kirja 25:10
 • Sillä sinä olet murtanut hänen taakkansa ikeen ja hänen olkapäänsä sauvan, hänen sortajansa sauvan, niinkuin Midianin päivänä. - Jesaja 9:4
 • Sinä päivänä tapahtuu, että hänen taakkansa otetaan pois olkapäältäsi, ja hänen ikeensä niskastasi, ja ike hävitetään voiteluöljyn tähden. - Jesaja 10:27
 • Näin puhuu Herra Sebaot, sanoen: Täyttäkää oikea tuomio ja osoittakaa laupeutta ja sääliä kukin veljelleen: älkääkä sorrako leskiä älkääkä orpoa, muukalaista älkääkä köyhää; älköönkä kukaan teistä kuvittele sydämessään pahaa veljeään vastaan. - Sakarja 7:9-10
 • Sana, joka tuli Jeremialle Herralta sen jälkeen, kun kuningas Sidkia oli tehnyt liiton kaiken Jerusalemissa olleen kansan kanssa julistaakseen heille vapautuksen: - Jeremia 34:8
 • että minä murran assyrialaisen maassani, ja minun vuorillani tallaan hänet jalkoihini. Silloin hänen ikeensä otetaan heiltä pois, ja hänen taakkansa otetaan pois heidän harteiltansa. - Jesaja 14:25
 • Avaa sokeat silmät, tuo vankeja vankilasta ulos, Pimeydessä istuvat vankilasta. - Jesaja 42:7

Lue myös

Siunaan Herraa kaikkina aikoina - saarna, laulu, sanat ja merkitys

 Raamatun jakeita vapaudesta
Kuva: unsplash.com (tekijän muokkaama)
Lähde: UGC
 • Että jokainen mies vapauttaisi mies- ja naisorjansa – heprealaisen miehen tai naisen – ettei kukaan pidä juutalaista veljeä orjuudessa. - Jeremia 34:9
 • Ja sen jälkeen Mooses ja Aaron tulivat ja sanoivat faraolle: 'Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa.' - 2 Moos 5:1
 • Yhtäkkiä tapahtui suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja heti kaikki ovet avattiin ja kaikkien kahleet irrotettiin. - Apostolien teot 16:26
 • Hän muutti pois sieltä ja kaivoi toisen kaivon, eivätkä he riidelleet siitä; niin hän antoi sille nimeksi Rehobot, sillä hän sanoi: 'Vihdoin Herra on antanut meille tilaa, ja me olemme hedelmällisiä maassa.' - Mooseksen kirja 26:22
 • 'Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta, orjuuden talosta.' - 2 Moos 20:2
 • Mutta nyt me olemme vapautetut laista, kun olemme kuolleet siihen, mikä meitä pidätti, palvellaksemme Hengen uudessa, emme kirjaimen vanhassa. - Roomalaisille 7:6
 • Mutta varo, ettei tämä vapautesi joutuisi jotenkin kompastuskiveksi niille, jotka ovat heikkoja. - 1. Korinttilaisille 8:9
 • Joten, veljet, me emme ole orjattaren, vaan vapaan lapsia. - Galatalaiskirje 4:31
 • Puhu ja tee niin kuin ne, jotka vapauden lain mukaan tuomitaan. - Jaakob 2:12

Lue myös

Täytä maljani Herra - saarna, laulu, sanat ja merkitys

Raamatun jakeita sorrosta vapautumisesta

Jumala haluaa sinut vapaaksi sorrosta, ja Hän on antanut useita lupauksia tukeakseen tätä. Onko Raamatussa siis mitään vapaudesta kertovaa kohtaa? Kyllä siellä on. ankerias voi vapaasti lainata näitä jakeita aina kun rukoilet:

 • Olet minun piilopaikkani; sinä suojelet minua vaivoilta ja ympäröit minut pelastuslauluilla. - Psalmi 32:7
 • Sillä jokainen Jumalasta syntynyt voittaa maailman. Tämä on voitto, joka on voittanut maailman, jopa uskomme. Kuka voittaa maailman? Vain se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika. - 1. Joh. 5:4-5
 • 'Missä, oi kuolema, on voittosi? Missä, oi kuolema, on pistosi?' Kuoleman pisto on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle! Hän antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. - 1. Kor. 15:55-57
 • Jokainen, joka asuu Korkeimman suojassa, lepää Kaikkivaltiaan varjossa. Minä sanon Herrasta: 'Hän on minun turvani ja linnoitukseni, minun Jumalani, johon minä turvaan.' Varmasti hän pelastaa sinut lintuharrastajan ansasta ja tappavalta ruttotaudilta. - Psalmi 91-1-3
 • Ja kun huusimme Herraa, isiemme Jumalaa, Herra kuuli meidän äänemme ja katseli meidän kurjuuttamme ja vaivannäköämme ja sortoa: - 5. Moos. 26:7
 • Vanhurskaudessa sinut vahvistetaan, sinä olet kaukana sorrosta; Sillä sinun ei pidä pelätä, ja pelosta; sillä se ei tule sinua lähelle. - Jesaja 54:14
 • Köyhien sortoa varten, köyhän huokauksen tähden minä nousen nyt, sanoo Herra; Minä annan hänet turvaan siltä, ​​joka häntä puhaltaa. - Psalmi 12:5

Lue myös

Hopeaa ja kultaa minulla ei ole - säkeet, sanoitukset, merkitys ja saarna

Etsitkö vapautta millä tahansa elämäsi alueella? Jos kyllä, niin etsi lohtua ja rohkaisua yllä oleviin Raamatun jakeisiin vapaudesta.

Yen.com.gh jakoi kauniita raamatulliset jakeet aiheeseen liittyvässä postauksessa vahvistaaksesi uskoasi haasteiden aikoina.

Usko syntyy kuulemalla ja lukemalla Jumalan sanaa, epäilemättä. Viestin jakeet on valittu huolellisesti auttamaan sinua ymmärtämään Jumalan mieltä sinua varten ja opastamaan sinua koettelemusten aikojen läpi.