auguridi.com

Viimeisimmät Uutiset Ghanassa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Ghanassa

FAKTAT JA ELÄMÄNHAKU

Vuodesta toiseen käydyt keskustelut ilmastonmuutoksesta eivät näytä tuottavan toivottuja tuloksia. Ilmastonmuutos Ghanassa on yksi aikamme määrittelevistä ympäristöhaasteista, sillä toistuvat äärimmäiset sääongelmat, kuten kuivuus ja tulvat, vaikuttavat tuhoisasti useimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöjärjestelmiin.  ilmastonmuutos ghanassa
ilmastonmuutoksen syyt ja vaikutukset ghanassa
ghanan ilmastonmuutospolitiikka

Ei ole epäilystäkään siitä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset Ghanassa alkavat ilmetä, sillä on runsaasti todisteita siitä, että lämpötilat nousevat kaikilla ekologisilla vyöhykkeillä, kun taas sademäärät ovat yleisesti ottaen vähentyneet ja mallit ovat muuttuneet yhä epävakaammaksi. Ilmastonmuutos voi asettaa vakavia haasteita kansalliselle kehitykselle, ellei mekanismeja oteta käyttöön huolellisesti ja järjestelmällisesti haavoittuvuuden vähentämiseksi. Tämä artikkeli tarjoaa sinulle luettelon ilmastonmuutoksen syistä ja vaikutuksista Ghanassa sekä todisteita ilmastonmuutoksesta maassa.Ilmastonmuutoksen syyt ja vaikutukset Ghanassa

Kaikessa tässä meidän on tiedettävä, että tässä artikkelissa mainittu ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta, joka on ihmisen toiminnan aiheuttamaa tyyppiä, toisin kuin ilmastonmuutos, joka on voinut johtua osana maapallon luonnollisia prosesseja. Ihmisen toiminta, erityisesti hallitsematon teollistuminen, polttoaineiden polttaminen, puiden kaataminen ja muu maataloustoiminta, vapauttaa kaasuja, kuten hiili(iv)oksidia (CO2), metaania (CH4) ja typpioksiduulia (N2O) ilmakehään. Nämä kaasut saavuttavat stratosfäärin kyvyn vangita infrapunasäteilyä (auringon energiaa), joka heijastuu lämpötilan muodossa.Lue myös

Näin torjutaan saastumista GhanassaAlla on useita ilmastonmuutoksen syitä ja vaikutuksia:

  • Se on johtanut maan pinnan lämpötilan, merenpinnan, sateiden, kuivuuden ja tulvien nousuun. Todisteita ilmastonmuutoksesta Ghanassa on nähtävissä, koska osa Ghanan pohjoista aluetta kokee kuivuutta ja tulvia, joista on tullut vuosittainen huolenaihe ihmisille ja hallitukselle. Ihmiset Volta-joen rannoilla joutuvat jatkuvasti kotiseudultaan kodittomaksi. Tilanteen seurauksena maataloustuotanto on vähentynyt. Muutokset sademäärissä ja lämpötilassa ovat myös johtaneet ekologiseen epätasapainoon, mikä on aiheuttanut tuholaisten ja sairauksien, kuten aivo-selkäydintulehduksen, virran, joka on melko yleinen Ghanan pohjoisosassa.
  • Etelän vesieliöstö on kärsinyt, mikä heikensi useimpien pääasiassa kalastavien asukkaiden taloudellista toimintaa. Tämä on johtanut siihen, että monet eivät ole pystyneet löytämään vaihtoehtoja elintasonsa nostamiselle ja heikentävät koulutusta, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ilmastonmuutoksesta Ghanassa on tullut vakava uhka ihmisten toimeentulolle.

Lue myös

Kaakaobiopolttoaineen keksintö saattaa olla Ghanan suurin keksintöLuettelo ilmastonmuutoksen vaikutuksista Ghanassa

  Ilmastonmuutoksen vaikutukset Ghanassa
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Ghanassa
Lähde: Facebook

Ilmastonmuutosongelmat Ghanassa ovat valtavia koulutuksen, matkailun, työllisyyden ja liikenteen kautta. Jotkut ilmastonmuutoksen vaikutuksista Ghanassa sisältävät

  • Koulutusinfrastruktuuri on vaurioitunut ilmastonmuutoksen suorien koulutukseen kohdistuvien vaikutusten vuoksi. National Disaster Management Organisationin (NADMO) vuoden 2007 raportin mukaiset ankarat sääolosuhteet romahtivat muun muassa koulurakennuksia. Kaksisataakymmentä (210) koulua kärsi tulvasta, ja satayhdeksänkymmentäyhdeksän (199) luokkahuonetta on raportoitu romahtaneen.
  • Työllisyyden osalta lämpötilan nousu, sateiden väheneminen ja sen ennakoimattomuus vaarantavat noin 60 prosentin työllisyyden työssäkäyvästä väestöstä, joista suurin osa on maaseudun pienviljelijöitä, mikä johtaa kestämättömiin toimeentuloihin, joilla on kielteisiä vaikutuksia köyhyyteen, terveyteen, koulutus, sukupuolten tasa-arvo, ympäristön pilaantuminen ja elintarviketurva. Elintarviketurvaan odotetaan vaikuttavan siinä mielessä, että riippuvuus sade- ja vähän tuotantopanoksia käyttävästä maataloudesta merkitsee tuotannon vähenemistä, mikä johtaa viljelijöiden tulojen laskuun. Tämä puolestaan ​​lisää köyhyyttä ja lisää aliravitsemuksen riskiä.
  • Ilmastonmuutosongelmat Ghanassa ovat myös johtaneet maanalaisen latauksen ja vuotuisten jokien virtausten vähenemiseen, mikä voi johtaa vesipulaan lähitulevaisuudessa. Tämä käy ilmi CSIR-WRI 2000 ilmastonmuutosta ja vesivaroja koskevasta raportista, jossa arvioidaan, että vuoteen 2020 mennessä kaikki vesistöalueet ovat haavoittuvia ja koko maa kohtaa akuutin vesipulan. Se ennustaa myös vuotuisten jokien yleisen vähenemisen Ghanassa 15–20 prosenttia vuonna 2020 ja 30–40 prosenttia vuonna 2050 sekä pohjaveden lisääntymisen vähenevän 5–22 prosenttia vuonna 2020 ja 30–40 prosenttia vuonna 2050. .
  • Liikennesektorilla tieverkostot vaurioituvat helposti muuttuvien sääolosuhteiden vuoksi. Ne vaurioituvat joko eroosion tai tulvien tai jopa äärimmäisen kuumuuden seurauksena.
  • Ghanan ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista johtuva matkailualan odotetaan lisäävän infrastruktuurivaurioita, korkeampia teollisuuden käyttökustannuksia (esim. vakuutukset, varavesi- ja sähköjärjestelmät ja evakuoinnit) sekä haittoja, riskejä, vaaroja ja korkeita kustannuksia. turistien lomakustannukset.

Lue myösYrittäjyyden merkitys Ghanassa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset maatalouteen Ghanassa

  ghanan ilmastonmuutospolitiikka
todisteita ilmastonmuutoksesta ghanassa
ilmastonmuutoskysymykset ghanassa

Ilmaston vaikutus maatalouteen Ghanassa tulee olemaan kauhea, jos poliittisten johtajien uhkaa lievennetään harkitusti, sillä maatalouden tuotot ovat romahtamassa ja jatkavat niin. Jottei ghanalaiset unohtaisi, noin 60 prosenttia sen väestöstä työskentelee maataloudessa, ja suurin osa on pienviljelijöitä, jotka käyttävät alkeellista tekniikkaa. Todisteet ilmastonmuutoksesta Ghanassa ovat tulossa räikeäksi, kun kattava elintarviketurva- ja haavoittuvuusanalyysiraportti (2009), Maailman elintarvikeohjelma toteaa, että pelkästään viljasadon ennustetaan putoavan 7 % seuraavien 40 vuoden aikana. Vuoteen 2009 mennessä '5 prosentilla Ghanan väestöstä eli 1,2 miljoonalla ihmisellä oli hyvin rajallinen mahdollisuus saada riittävästi ja ravitsevaa ruokaa aktiiviseen ja terveelliseen elämään'.Joitakin maatalouden ilmastonmuutosongelmia Ghanassa ovat muun muassa sademäärän ja lämpötilan muutoksista johtuva maaperän hedelmällisyyden väheneminen, sademäärän vaje, joka johtaa laidunlaitumien aavikoittumiseen ja veden saatavuuden heikkeneminen eläimille. Muutokset agroekologisilla vyöhykkeillä, jotka ovat liian nopeita puille ja viljelyjärjestelmille sopeutuakseen, viljelymaan menetys eroosion ja aavikoitumisen vuoksi sekä kastelun lisääntynyt kysyntä ovat myös muita ilmastonmuutoksen vaikutuksia Ghanan maatalouteen.

Lue myösMitä sinun pitäisi tietää erityyppisistä työttömyydestä Ghanassa ja sen ulkopuolella

Maanviljelijöille kärsivät myös vähäisestä sateesta tai tulvista johtuva alhainen sato sekä lämpötilan nousun aiheuttama lisääntynyt tuholaishyökkäysten esiintyvyys. Ghanan eteläosassa rannikkoeroosiota ja arvokasta rannikkoviljelymaata tuhoutuu, ja pohjoisessa olemme todistamassa ihmisten muuttoa, erityisesti Etelä-Ghanaan, mikä vaikuttaa kansalliseen turvallisuuteen. Ilmastonmuutoksen seurauksena on myös kokemuksia useammista vektoreista ja vektorien välittämistä sairauksista.Myös maatalous ja elintarviketurva kietoutuvat toisiinsa, ja siten ilmastonmuutoksen aiheuttamat kestämättömät toimeentulomuodot johtavat kielteisiin seurauksiin elintarviketurvaan, köyhyyteen, terveyteen, koulutukseen, sukupuolten tasa-arvoon ja ympäristön pilaantumisen kannalta.

Vastauksena haasteisiin Ghana on integroinut Ghanan ilmastonmuutospolitiikan, joka tarjoaa selkeän polun ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamiseen. Politiikassa käsitellään neljää ilmastonmuutokseen ja vaihteluun liittyvää huolenaihetta, jotka ovat lisääntyvät kasvihuonekaasupäästöt ja hiilinielujen häviäminen, lämpötilan nousu, merenpinnan nousu ja sademäärän vaihtelu, joka johtaa äärimmäisiin ja arvaamattomiin tapahtumiin. Vaikka Ghanan ilmastonmuutospolitiikka on hyvä aloite, täytäntöönpano tulee todennäköisesti olemaan vaikeaa, koska politiikalla ei ole vakavia perusteita täytäntöönpanon kannalta, saati sitten kestävyydestä.

Lue myös

Agroekologiset vyöhykkeet Ghanassa